Icom IC-9100 info

Instelling in mijn Icom ic-9100

Menu 56    Hier kunt u het niveau van het audio UIT signaal hoog/laag instellen

Menu 57     Instelling baudrate bij mij staat deze op 9600. Zorg dat deze in HRD en andere software ook op 9600 staat

Menu 58    Data off mod moet op MIC staan

Menu 59    Data mod moet op USB staan

Menu 60    CI-V baud rate moet op 9600 staan

Menu 61    CI-V address deze kunt u kiezen bij mij staat hij op 7Ch. Zorg dat deze waarde ook in HRD komt te staan onder baudrate in het kleine vakje

Menu 62    CI-V Transcieve deze moet op ON staan

 

Instellingen voor JTDX voor de IC-9100 met als basis HRD

Een stap terug    Menu PD0HLA